top of page

Sơ lược về ProZ Pro Bono

Trang web này có nội dung chủ yếu bằng tiếng Anh, nhưng chúng tôi muốn mang lại cơ hội cho bạn bè và khách hàng từ các quốc gia trên thế giới để tìm hiểu về chương trình này bằng tiếng bản xứ của họ. Trang dưới đây sẽ đi sâu vào dự án, những con người chung tay góp sức và động lực của dự án. Nội dung được những tình nguyện viên nổi bật của chúng tôi dịch lại. Xin lưu ý rằng bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, chúng tôisẽ phản hồi bạn bằng ngôn ngữ đó

Sơ lược về ProZ Pro Bono

Là gì, ai, khi nào, ở đâu, tại sao

Là gì?

Chương trình ProZ Pro Bono là một sáng kiến từ thiện miễn phí, được phát động từ ProZ.com, cộng đồng biên dịch viên và thông dịch viên lớn nhất thế giới. Chương trình là cầu nối giữa các chuyên gia ngôn ngữ với những tổ chức phi lợi nhuận, những cá nhân có nhu cầu biên dịch và thông dịch, tất cả trên cơ sở tình nguyện. Thông qua chương trình này, ProZ.com thúc đẩy một mạng lưới hỗ trợ ngôn ngữ toàn cầu, cho phép những cộng đồng không có điều kiện được tiếp cận thông tin và dịch vụ quan trọng.

Ai?

Chương trình ProZ Pro Bono phục vụ các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới để họ có thể giao tiếp với những cộng đồng đa ngôn ngữ và tập trung nguồn lực hạn chế cho mục tiêu chính của họ là hỗ trợ những người yếu thế. Việc biên phiên dịch được các chuyên gia ngôn ngữ và là thành viên đăng ký của ProZ.com đảm nhiệm. Các cá nhân này rất mong muốn để lại tác động tích cực qua việc cung cấp chuyên môn của mình miễn phí cho những ai đang cần. Chương trình được các thành viên của ProZ.com tài trợ.

Ở đâu?

Chương trình ProZ Pro Bono hoạt động trên quy mô toàn cầu. Các chuyên gia ngôn ngữ cùng với các tổ chức phi lợi nhuận từ mọi nơi trên thế giới đều có thể tham gia. Chương trình tận dụng tính chất ảo của ProZ.com, cho phép hợp tác xuyên biên giới. Tình nguyện viên có thể cung cấp dịch vụ, còn bên thụ hưởng có thể yêu cầu hỗ trợ, bất kể vị trí địa lý.

Khi nào?

Chương trình ProZ Pro Bono là một sáng kiến đang diễn ra và tình nguyện viên có thể tham gia quanh năm. Các chuyên gia ngôn ngữ có thể đăng ký làm tình nguyện viên bất kỳ lúc nào, các tổ chức phi lợi nhuận hoặc cá nhân có nhu cầu cũng có thể gửi yêu cầu khi cần thiết. Sự linh hoạt về thời gian cho phépchương trìnhđáp ứng ngay lập tức các nhu cầu cấp bách liên quan đến ngôn ngữ.

Tại sao?

Mục đích trọng yếu của chương trình ProZ Pro Bono là thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ cho những cá nhân có thể gặp khó khan trong việc cung cấp hoặc tiếp cận thông tin và dịch vụ thiết yếu. Điều này phù hợp với những giá trị cốt lõi của ProZ.com, là thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ trong cộng đồng biên phiên dịch, đồng thời tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa cho thế giới này. Chương trình này đáp ứng nhiệm vụ lớn lao hơn, đó là đề cao sự thấu hiểu, giao tiếp và tiếp cận thông tin trên toàn cầu.

Chương trình là một nỗ lực mang tính nhân ái và có tác động mạnh mẽ, hỗ trợ các chuyên gia ngôn ngữ đóng góp chuyên môn của mình, cung cấp những dịch vụ quan trọng cho những người có nhu cầu trên toàn thế giới. Biên dịch viên và thông dịch viên tình nguyện trong chương trình ProZ Pro Bono đóng góp kỹ năng và chuyên môn của họ, không vì lợi ích cá nhân mà nhằm tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của những người cần hỗ trợ ngôn ngữ.

Xem trang "Đại sứ" để tìm hiểu xem chúng tôi có Đại sứ dành cho quốc gia hoặc ngôn ngữ của bạn hay không!

Translated by / Người dịch: Luu Buu Phuong & Thao Nguyen

bottom of page