top of page

ProZ Pro Bono i korthet

Även om den här webbplatsen till största del är på engelska, ville vi erbjuda våra vänner och kunder runt om i världen möjligheten att läsa om programmet på sitt eget språk. På sidan här under visas projektet, de inblandade personerna och dess motivering. Det är översatt av några av våra bästa och frivilliga översättare. Tänk på att du även kan skriva till oss på vilket språk som helst, vi kommer att svara dig på samma språk.

ProZ Pro Bono i korthet

Vad, vem, när, var, och varför?

Vad är det?
ProZ Pro Boo-programmet är en kostnadsfri välgörenhetsorganisation som lanserats av ProZ.com, världens största organisation för professionella översättare och tolkar. Programmet sammanför språkvetare och icke-vinstdrivande organisationer med individer i behov av översättningar och tolk-tjänster på frivillig basis. Genom programmet underlättar ProZ.com ett globalt nätverk med språkligt stöd och tillgång till viktig information och tjänster för icke privilegierade grupper.​

Vem?

ProZ Pro Bono programmet vänder sig till ideella organisationer över hela världen så att dessa kan vända sig till flerspråkiga grupper och kan använda sina begränsade resurser till att först och främst hjälpa personer som har det svårt. Översättningar och tolkningar görs av språkspecialister som är medlemmar i ProZ.com. Dessa experter har en passion för att kostnadsfritt hjälpa och göra en positiv inverkan till dem som behöver hjälp. ProZ.com medlemmarna finansierar projektet

När?

ProZ Pro Bono är ett fortgående initiativ och deltagande är möjligt året runt. Språkvetare kan anmäla sig som frivilliga när som helst och behövande ideella organisationer eller privatpersoner kan be om hjälp vid behov. Den flexibla tidsplanen hjälper till att omedelbart kunna reagera på brådskande språkrelaterade behov.

Var?

​ProZ Pro Bono verkar på global nivå. Språkvetare och ideella organisationer från hela världen kan medverka. Programmet utnyttjar sin virtuella karaktär som möjliggör gränsöverskridande samarbete. Frivilliga kan erbjuda sina tjänster och mottagarna kan be om hjälp oberoende av var de befinner sig.​

Varför?

ProZ Pro Bono programmet fyller en viktig funktion på så sätt att de sammanför språkliga klyftor åt dem som annars skulle ha svårt att få tillgång till viktig information och tjänster. Projektet överensstämmer med ProZ.com:s grundvärderingar, vilka är att främja samarbete och att stödja översättning och tolkning i samhället och att göra betydande skillnad i världen. Programmet uppfyller ett bredare uppdrag av förståelse för kommunikation och tillgången till global information.

Programmet är medmänskligt och betydelsefullt och strävar mot att ge språkexperter möjligheten att frivilligt använda sina kunskaper och att erbjuda avgörande tjänster till de som är i nöd runt om i världen. Frivilliga översättare och tolkar inom ProZ Pro Bono bidrar med sin kompetens och expertis, inte för personlig vinning, men för att göra en positiv inverkan på livet för dem som behöver språkstöd.

Se sidan för ambassadörer för att ta reda på om vi har en ambassadör i ditt land eller för ditt språk.

Translated by: Roland Johansson & Camilla Holmgren

bottom of page