top of page

ProZ Про Боно на први поглед

Већина садржаја овог веб сајта је на енглеском језику, али желели смо да пружимо прилику и нашим пријатељима и клијентима широм света да сазнају о програму на својем језику. Страница ниже истражује сам пројекат, људе који у њему учествују и њихову мотивацију. Превођење врши неколико наших најбољих волонтера. А имајте на уму да нам можете писати на било ком језику и ми ћемо вам на њему и одговорити.

ProZ Про Боно на први поглед

Шта, ко, када, где, зашто?

Шта?
ProZ Про Боно Програм је химанитарна бесплатна имицијатива коју је покренула ProZ.com, највећа заједница професионалних преводилаца и тумача на свету. Овај програм повезује језичке стручњаке са непрофитним организацијама и особама којима је потребна услуга превођења и тумачења, и то све на добровољној основи. Кроз овај програм, ProZ.com ствара светску мрежу језичке подршке, омогућавајући приступ виталним информацијама и услугама недовољно обухваћеним заједницама.​

Ко?

Програм ProZ Про Боно служи непрофитним организацијама широм света, како би могли да се обраћају вишејезичним заједницама и да своје ограничене ресурсе посвете свом основном циљу - помагању онима који су у неравноправном положају. Преводе и тумачења обављају језички стручњаци који су регистровани чланови ProZ.com. Њихова страст је стварање позитивног утицаја пружањем своје стручности бесплатно онима којима је помоћ неопходна. Финансирање је обезбеђено од стране чланова ProZ.com​

Где?

​Програма ProZ Про Боно функционише глобално. Језички стручњаци и непрофитне организације из свих крајева света могу учестовати. Програм користи виртуелну природу ProZ.com, омогућавајући сарадњу преко граница. Волонтери могу понудити своје услуге, а корисници могу захтевати помоћ независно од своје географске локације.

Када?

Програм ProZ Про Боно је трајна иницијатива, а учешће је могуће током целе године. Професионалци у области језика могу да се пријаве као волонтери у било које време, а непрофитне организације или појединци којима су услуге потребне могу да поднесу захтеве када год је неопходно. Временска флексибилност омогућава хитан одговор на хитне језичке захтеве.​

Зашто?

ProZ Про Боно Програм има важну улогу у премошћавању језичких баријера за оне који иначе могу имати проблема да пруже или добију приступ основним информацијама и услугама. Подудара се са основним вредностима ProZ.com, које подстичу сарадњу и подршку унутар заједнице преводилаца и тумача, као и да се направи значајна разлика у свету. Овај програм испуњава шири циљ промовисања разумевања, комуникације и приступа информацијама широм света.

Програм је саосећајан и значајан подухват који омогућава језичким стручњацима да добровољно употребљавају своје вештине, пружајући кључне услуге онима којима су оне потребне широм света. Учешћем у ProZ Про Боно Програму преводиоци и тумачи добровољци доприносе својим вештинама и стручношћу, не зарад личне користи, већ с циљем да остваре позитиван утицај на животе оних који имају потребу за језичком подршком.​

Молим погледајте страницу Амбасадори да сазнате да ли имамо амбасадора за ваш језик или у вашој држави!

Translated by: Strahinja Tomić / Превео Страхиња Томић

bottom of page