top of page

ProZ Pro Bono w pigułce

Większość zawartości tej strony jest dostępna wyłącznie w języku angielskim, ale chcieliśmy udostępnić naszym przyjaciołom i klientom z całego świata możliwość zapoznania się z naszym programem w ich ojczystym języku. Poniżej przedstawiono informacje na temat projektu, zaangażowanych w niego osób oraz ich motywacji. Pamiętaj, że możesz napisać do nas w dowolnym języku, a naszą odpowiedź otrzymasz w tym samym języku.

ProZ Pro Bono w pigułce

Co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego?

Co?

Program ProZ Pro Bono jest bezpłatną inicjatywą charytatywną uruchomioną przez ProZ.com, największą na świecie społeczność zawodowych tłumaczy pisemnych i ustnych. Program ten łączy specjalistów językowych z organizacjami non-profit oraz z osobami potrzebującymi usług tłumaczeniowych, a wszystko to odbywa się na zasadzie wolontariatu. Poprzez ten program ProZ.com udostępnia globalną sieć wsparcia językowego, umożliwiając dostęp do ważnych informacji i usług dla słabo rozwiniętych społeczności.

​Kto?

Program ProZ Pro Bono służy organizacjom non-profit na całym świecie, aby mogły dotrzeć do wielojęzycznych społeczności i przeznaczyć swoje ograniczone zasoby na realizację głównego celu, jakim jest pomoc osobom potrzebującym. Tłumaczenia pisemne i ustne są wykonywane przez profesjonalnych tłumaczy, którzy są zarejestrowanymi członkami ProZ.com. Tłumacze wywierają pozytywny wpływ, z pasją oferując swoją wiedzę bezpłatnie tym, którzy potrzebują pomocy. Program jest finansowany przez członków ProZ.com.

​Gdzie?

​Program ProZ Pro Bono działa na skalę światową. Mogą w nim uczestniczyć specjaliści językowi i organizacje non-profit z każdego zakątka świata. Program wykorzystuje wirtualny charakter portalu ProZ.com, umożliwiając współpracę bez granic. Wolontariusze mogą zaoferować swoje usługi, a odbiorcy ich usług mogą poprosić o wsparcie niezależnie od swojego położenia geograficznego.

Kiedy?

Program ProZ Pro Bono działa nieprzerwanie, a udział w nim jest możliwy przez cały rok. Specjaliści językowi mogą zarejestrować się jako wolontariusze w każdym momencie, a organizacje non-profit i osoby prywatne mogą składać wnioski w miarę potrzeb. Elastyczność czasowa naszych wolontariuszy pozwala na natychmiastową reakcję na pilne potrzeby związane z tłumaczeniem.

​Dlaczego?

Program Pro Bono ProZ odgrywa istotną rolę w przekraczaniu barier językowych w przypadku osób, które w przeciwnym razie miałyby trudności z uzyskaniem dostępu do istotnych informacji i usług. Jest on zgodny z podstawowymi wartościami portalu ProZ.com, takimi jak promowanie współpracy i wsparcia w ramach społeczności tłumaczy pisemnych i ustnych oraz wprowadzenie znaczącej zmiany na świecie. Program ten realizuje szerszą misję promowania zrozumienia, komunikacji i dostępu do informacji na całym świecie.

Jest to wpływowe przedsięwzięcie, które umożliwia specjalistom językowym dobrowolne wykorzystanie ich umiejętności poprzez świadczenie niezbędnych usług ludziom w potrzebie na całym świecie. Tłumacze pisemni i ustni programu ProZ Pro Bono oferują swoje umiejętności i wiedzę nie dla osobistych korzyści, ale po to, aby mieć pozytywy wpływ na życie osób wymagających wsparcia językowego.

Zobacz stronę Ambasadorzy, aby dowiedzieć się, czy mamy ambasadora w Twoim kraju lub języku!

Translated by/Tłumaczenie: Żaneta Kasperczyk & Natalia Wisniosz Casprini

bottom of page