top of page

ProZ Pro Bono kort fortalt

Det meste av nettsiden er på engelsk, men vi ønsker også å gi våre venner og kunder fra hele verden en sjanse til å bli kjent med programmet på deres eget språk. Siden nedenfor forklarer prosjektet, menneskene som er involvert, og motivasjonen for prosjektet. Den er oversatt av en av våre fremragende frivillige. Og merk deg at du kan skrive til oss på hvilket som helst språk, og vi svarer deg på det samme språket.

ProZ Pro Bono kort fortalt

Hva, hvem, hvor, når, hvorfor?

Hva?

ProZ Pro Bono-programmet er et veldedig initiativ lansert av ProZ.com, verdens største nettsamfunn for profesjonelle oversettere og tolker. Dette programmet kobler språkspesialister med ideelle organisasjoner og personer som trenger oversettelses- og tolketjenester. Alt er på frivillig basis. Gjennom dette programmet gjør ProZ.com det mulig for vanskeligstilte grupper å få tilgang til viktig informasjon og tjenester ved hjelp av vårt språkkyndige, globalte nettverk.

Hvem?

ProZ Pro Bono-programmet hjelper frivillige organisasjoner over hele verden med å nå frem i flerspråklige lokalsamfunn, slik at de kan bruke sine knappe ressurser på sitt primære mål, nemlig å hjelpe de vanskeligstilte. Oversettelses- og tolkearbeidet utføres av profesjonelle oversettere som er registrerte medlemmer av ProZ.com. Disse er lidenskaplig opptatt av å bidra med noe positivt, og tilbyr sin ekspertise gratis til de som måtte trenge hjelp. Dette finansieres av ProZ.com sine medlemmer​

Hvor?

​ProZ Pro Bono-programmet opererer i global målestokk. Profesjonelle oversettere og frivillige organisasjoner over hele verden kan delta. Programmet videreutvikler den virtuelle hensikten med ProZ.com, og gjør det mulig å samarbeide på tvers av landegrenser. Frivillige kan tilby sine tjenester og mottakere kan be om hjelp, helt uavhengig av geografisk plassering.

Når?

ProZ Pro Bono-programmet er et pågående prosjekt, og deltakelse er mulig hele året. Profesjonelle oversettere kan registrere seg som frivillige når som helst, og frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner kan sende en forespørsel når de måtte ønske. Vår fleksible timeplan gjør det mulig å reagere umiddelbart ved akutte språkrelaterte behov.​

Hvorfor?

ProZ Pro Bono-programmet spiller en viktig rolle som brobygger over språkbarrierer. Vi hjelper dem som kanskje vil ha vanskelig for å skaffe seg, eller få tilgang til, viktig informasjon og tjenester. Dette er i tråd med ProZ.coms kjerneverdier, som er å fremme samarbeid og støtte i oversettings- og tolkemiljøet, og å utgjøre en meningsfull forskjell i verden. Dette programmet oppfyller en overordnet målsetting om å fremme forståelse, kommunikasjon og tilgang til global informasjon.

Programmet er et medmenneskelig og innflytelsesrikt prosjekt, som gjør det mulig for oversettere å stille sin kompetanse til rådighet på frivillig basis. De tilbyr viktige tjenester til mennesker i nød over hele verden. Frivillige oversettere og tolker i ProZ Pro Bono-programmet bidrar med sine ferdigheter og ekspertise, ikke for personlig vinning, men for å ha en positiv påvirkning på livene til de som trenger språkstøtte.

Se ambassadør-siden for å finne ut om vi har en ambassadør i ditt land, eller på ditt språk!

Translated by: Monica Christensen

bottom of page