top of page

Ukratko o programu Proz Pro Bono

Većina je ovih internetskih stranica na engleskom jeziku, ali smo željeli svojim prijateljima i klijentima iz zemalja iz cijelog svijeta omogućiti da saznaju za program na vlastitim jezicima. Na stranici u nastavku opisani su projekt, osobe koje u njemu sudjeluju i razlozi njegova nastanka. Preveli su je neki od naših sjajnih volontera. Usto napominjemo da nam se možete obratiti na svakom jeziku, a mi ćemo vam odgovoriti na tom jeziku.

Ukratko o programu Proz Pro Bono

Tko, što, kad, gdje i zašto?

Što?

Program ProZ Pro Bono dobrotvorna je besplatna inicijativa koju je pokrenuo Proz.com, najveća zajednica profesionalnih prevoditelja i tumača na svijetu. Ovaj program na volonterskoj osnovi povezuje jezične stručnjake s neprofitnim organizacijama i pojedincima koji trebaju usluge prevođenja i tumačenja. Ovim programom Proz.com olakšava razvoj globalne mreže jezične potpore i pristup najvažnijim informacijama i uslugama za slabije razvijene zajednice.​

Tko?

Program Proz Pro Bono omogućuje neprofitnim organizacijama u cijelom svijetu da dopru do višejezičnih zajednica i namijene svoje ograničene resurse svojem prvotnom cilju, a to je pomoć osobama u nepovoljnom položaju. Za prevođenje i tumačenje zaduženi su jezični stručnjaci koji su registrirani članovi platforme Proz.com. Ti pojedinci žele ostvariti pozitivan učinak nuđenjem svojih stručnih usluga bez naknade onima kojima je pomoć potrebna. Financiranje omogućuju članovi platforme Proz.com.​

Gdje?

Program ProZ Pro Bono djeluje na globalnoj razini. U njemu mogu sudjelovati jezični stručnjaci iz svih krajeva svijeta. Programom se iskorištava virtualna priroda platforme ProZ.com i prekogranična suradnja. Volonteri mogu ponuditi svoje usluge, a korisnici mogu zatražiti pomoć neovisno o svojem zemljopisnom položaju.

Kada?

Program ProZ Pro Bono kontinuirana je inicijativa, a sudjelovati se može cijelu godinu. Jezični stručnjaci u svakom se trenutku mogu prijaviti kao volonteri, a neprofitne organizacije ili pojedinci kojima je pomoć potrebna mogu podnijeti zahtjev kad god je potrebno. Zahvaljujući feksibilnosti rokova moguć je neposredan odgovor na hitne jezične potrebe.​

Zašto?

Program ProZ Pro Bono ima važnu ulogu u otklanjanju jezičnih barijera za osobe kojima bi inače bilo teško pristupiti osnovnim informacijama i uslugama. To je u skladu s temeljnim vrijednostima platforme Proz.com, a to su poticanje suradnje i podrške u zajednici prevoditelja i tumača te značajan doprinos u svijetu. Program ispunjava širu misiju promicanja razumijevanja, komunikacije i pristupa informacijama na globalnoj razini.

Program je velikodušan i djelotvoran pothvat koji jezičnim stručnjacima s odgovarajućim vještinama omogućuje da volontiraju i pružaju važne usluge onima kojima je to potrebno u cijelom svijetu. Prevoditelji i tumači koji volontiraju u programu ProZ Pro Bono doprinose svojim vještinama i stručnosti, ne radi osobne koristi, nego kako bi pozitivno utjecali na živote onih koji trebaju jezičnu podršku.

Posjetite stranicu Ambasadori kako biste saznali imamo li predstavnika u vašoj zemlji ili na vašem jeziku.

Prevela/Translated by Radmila Šobačić

bottom of page