top of page

ProZ Pro Bono yhdellä silmäyksellä

Suurin osa sivustostamme on englanniksi, mutta halusimme myös tarjota ystävillemme ja asiakkaillemme eri puolilla maailmaa mahdollisuuden tutustua ohjelmaan omalla äidinkielellään. Tällä sivulla esittelemme projektin taustoineen sekä siihen osallistuvat ihmiset. Sivun käännökset ovat vapaaehtoistemme toteuttamia. Voit myös kirjoittaa meille millä tahansa kielellä, ja me vastaamme sinulle samalla kielellä.

ProZ Pro Bono yhdellä silmäyksellä

Mikä, kuka, milloin, missä, miksi?

Mikä?

ProZ Pro Bono -ohjelma on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysaloite. Sen käynnisti ProZ.com, maailman suurin ammattilaiskääntäjistä ja tulkeista koostuva yhteisö. Ohjelma yhdistää kielialan ammattilaiset käännös- ja tulkkauspalveluja tarvitseviin voittoa tavoittelemattomiin järjestöihin ja yksityishenkilöihin, täysin vapaaehtoispohjalta. Tämän ohjelman kautta ProZ.com edistää maailmanlaajuista kielitukiverkostoa ja mahdollistaa elintärkeää tiedonsaantia ja palveluita heikossa asemassa oleville yhteisöille.

​Kuka?

ProZ Pro Bono -ohjelma palvelee voittoa tavoittelemattomia järjestöjä kautta maailman, jotta ne voivat toimia monikielisissä yhteisöissä keskittäen rajalliset resurssinsa ensisijaiseen tavoitteeseensa eli vähäosaisten auttamiseen. Käännös- ja tulkkaustyön tekevät ProZ.comin jäseniksi rekisteröityneet kielten ammattilaiset. He ovat omistautuneet parantamaan maailmaa antamalla taitonsa ilmaiseksi apua tarvitsevien käyttöön. Ohjelma on ProZ.comin jäsenten rahoittama

​Missä?

​ProZ Pro Bono -ohjelma toimii maailmanlaajuisesti. Kielten ammattilaiset ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt kaikkialta maailmasta voivat osallistua toimintaan. Ohjelma hyödyntää ProZ.comin virtuaalista luonnetta, joka mahdollistaa rajat ylittävän yhteistyön. Vapaaehtoiset voivat tarjota palveluitaan ja palvelun tarvitsijat pyytää apua maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta.

Milloin?

ProZ Pro Bono -ohjelma on käynnissä oleva aloite, johon osallistuminen on mahdollista ympäri vuoden. Kielten ammattilaiset voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi milloin tahansa, ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt tai apua tarvitsevat yksityishenkilöt voivat pyytää palveluita aina tarvittaessa. Joustava ajoitus mahdollistaa välittömän reagoinnin kiireellisiin kieliin liittyviin tarpeisiin.

​Miksi?

ProZ Pro Bono -ohjelman elintärkeä tarkoitus on kielimuurin ylittäminen niiden puolesta, joille välttämättömien tietojen ja palveluiden tarjoaminen tai niiden piiriin pääseminen olisi muuten vaikeaa. Se noudattaa ProZ.comin ydinarvoja, jotka ovat yhteistyön ja tuen edistäminen käännös- ja tulkkausyhteisössä sekä merkityksellisen muutoksen aikaansaaminen maailmassa. Ohjelma toteuttaa laajempaa tehtävää edistämällä ymmärrystä, viestintää ja tiedon saatavuutta maailmanlaajuisesti.

Ohjelma on myötätuntoinen ja vaikuttava hanke, joka antaa kielialan ammattilaisille mahdollisuuden tarjota vapaaehtoisina tärkeitä palveluita apua tarvitseville kautta maailman. ProZ Pro Bono -ohjelman vapaaehtoiset kääntäjät ja tulkit käyttävät taitojaan ja asiantuntemustaan henkilökohtaisen hyödyn sijaan auttaakseen niitä, jotka tarvitsevat kielellistä tukea.

Katso sivulta Ambassadors, onko meillä lähettilästä kotimaallesi tai kielellesi!

Translated by/Kääntänyt: Anna Honkanen

bottom of page