top of page

Накратко за ProZ Pro Bono

Настоящият уебсайт е предимно на английски език, но желаем да предоставим възможност на нашите приятели и клиенти от различни краища на света да се запознаят с тази програма също и на собствените си езици. По-надолу на страницата се разказва за проекта, както и за хората и мотивацията, които стоят зад него. Преводът е дело на част от прекрасните ни доброволци. Имайте предвид, че можете да ни пишете на който и да е език и ние ще отговорим на него.

Накратко за ProZ Pro Bono

Какво, кой, кога, къде, защо?

Какво?

Програмата ProZ Pro Bono представлява нефинансова благотворителна инициатива на ProZ.com – най-голямата в света общност от професионални преводачи. Тя свързва специалисти в областта на езиковите услуги с хора и организации с нестопанска цел, които се нуждаят от писмен или устен превод, като всичко се извършва на доброволни начала. Чрез тази програма ProZ.com помага да се създаде глобална мрежа за езикова подкрепа, която дава достъп до жизненоважна информация и услуги на слабо подкрепени общности.​

Кой?

Програмата ProZ Pro Bono обслужва организации с нестопанска цел от цял свят, за да им помогне да достигнат до аудитория на различни езици и да посветят оскъдните си ресурси на основната си цел – да служат на хората в неравностойно положение. Писмените и устните преводи се извършват от езикови специалисти, които са регистрирани членове на ProZ.com. Това са хора, за които е важно да оказват положително въздействие, като предлагат безплатно своя опит на нуждаещи се от помощ. Програмата се финансира от членовете на ProZ.com​

Къде?

Програмата ProZ Pro Bono работи на световно равнище. Могат да участват езикови специалисти и организации с нестопанска цел от всички краища на света. Програмата се възползва от виртуалния характер на ProZ.com, за да осъществява трансгранично сътрудничество. Доброволците могат да предлагат услугите си, а бенефициентите – да искат помощ, независимо от географското си местоположение.

Кога?

Програмата ProZ Pro Bono е постоянна инициатива и участието в нея е възможно целогодишно. Езиковите специалисти могат да се регистрират като доброволци по всяко време, а организациите с нестопанска цел или нуждаещите се лица могат да подават заявки при възникване на необходимост. Гъвкавостта във времето дава възможност за незабавна реакция при спешна необходимост от езикови услуги.

Защо?

Програмата ProZ Pro Bono изпълнява жизненоважна цел, като преодолява езиковата бариера за онези, които срещат трудности при предоставяне или получаване на важна информация и услуги. Тя е в съответствие с основните ценности на ProZ.com – да стимулира сътрудничеството и подкрепата сред преводачите и да доведе до значима промяна в света. Изпълнява и по-широка мисия – да насърчава разбирателството, общуването и достъпа до информация в световен мащаб.

Програмата представлява благородно начинание с голямо въздействие, което позволява на езиковите специалисти да предлагат своите умения като доброволци, предоставяйки услуги с голямо значение за нуждаещите се по целия свят. Доброволците преводачи в програмата ProZ Pro Bono допринасят със своите умения и опит не за лична изгода, а за да окажат положително въздействие върху живота на хората, които се нуждаят от езикова подкрепа.

Прегледайте страницата „Посланици“, за да разберете дали имаме посланик във вашата държава или на вашия език.

Translated by Ralitsa Karieva and Stanislava Koparonova / Превод: Ралица Кариева и Станислава Копаранова

bottom of page