top of page

ProZ.com פרו בונו במבט ראשון

רוב התוכן באתר זה הוא באנגלית, אבל רצינו גם לתת לחברינו ולקוחותינו, ממדינות סביב לעולם, הזדמנות לגלות את התוכנית בשפה שלהם. העמוד להלן סוקר את הפרויקט, את האנשים המעורבים בו ואת המוטיבציה.

ProZ.com פרו בונו במבט ראשון

מה, מי, מתי, היכן, מדוע?

מה?

תוכנית הפרו בונו של ProZ.com היא מיזם על-בסיס התנדבותי ללא תשלום שהושק על-ידי ProZ.com, קהילת המתרגמים והמתורגמנים המקצועיים והגדולה ביותר בעולם. המיזם מחבר בין מקצוענים בתחום השפה לבין ארגונים ללא כוונת-רווח ואנשים הזקוקים לשירותי תרגום ומתורגמנות, הכול על בסיס התנדבותי. באמצעות תוכנית זו, ProZ.com מכוננת רשת גלובלית של תמיכה בשפה, המאפשרת גישה למידע חיוני ושירותים לקהילות אשר לרוב אינן יכולות ליהנות משירותים אלה.

מי?

עבודת המתרגמים והמתורגמנים מתבצעת על-ידי מקצוענים בשפה שרשומים כחברים ב-ProZ.com. עבודת המתרגמים והמתורגמנים מתבצעת על-ידי מקצוענים בשפה, שרשומים בחברים ב-ProZ.com. לאנשים אלו יש תשוקה להשפיע באופן חיובי על-ידי הצעת מומחיותיהם ללא-עלות עבור אלו הזקוקים לעזרה. הוא ממומן על ידי חברי ProZ.com

היכן?

​תוכנית ה-Pro Bono של ProZ פועלת בכל העולם. מומחי שפה וארגונים ללא מטרת-רווח מכל קצוות העולם יכולים להשתתף בתוכנית. התוכנית ממנפת את טבעו הווירטואלי של האתר ProZ.com, ומאפשרת שיתוף-פעולה חוצה גבולות. מתנדבים יכולים להציע את שירותיהם ואלו המוטבים מכך יכולים לבקש עזרה ללא קשר למיקומם הגיאוגרפי.

איפה?

​התוכנית Pro Bono של ProZ היא מיזם מתמשך, וניתן להשתתף בה לכל אורך השנה. מקצועני שפה יכולים להתנדב בכל עת, וארגונים ללא מטרות-רווח או אנשים הנזקקים לכך יכולים להגיש בקשות כאשר הדבר נדרש. גמישות התזמון מאפשרת תגובה מיידית לצרכים דחופים בענייני שפה.

​למה?

​תוכנית ה-Pro Bono של ProZ משרתת מטרה חיונית של גישור בין פערים שפתיים, עבור אלו אשר עשויים להתקשות לספק או לקבל גישה למידע ולשירותים חיוניים. כך היא מאפשרת ליישר קו עם ערכי הליבה של ProZ.com, שהם לטפח שיתופי-פעולה ותמיכה בקרב קהילת המתרגמים והמתורגמנים, ולהוביל שינוי משמעותי בעולם. תוכנית זו מממשת משימה רחבת-היקף של קידום הבנה, תקשורת וגישה למידע באופן גלובלי.

התוכנית היא יוזמה של חמלה ועם שאיפה להשפיע על העצמת מומחי שפה לנדב את יכולותיהם, ולספק שירותים חיוניים לנזקקים לכך ברחבי העולם. מתרגמים ומתורגמנים המתנדבים בתוכנית ה-Pro Bono של ProZ תורמים את המיומנויות והממוחיות שלהם, לא למען הרווח האישי שלהם, אלא כדי לייצר השפעה חיובית על חייהם של אלה אשרנדרשים לשירותי תמיכה בשפה.

​עיינו בדף השגרירים כדי לגלות אם יש לנו שגריר במדינה או בשפה שלכם!

Translated by: Tali Lahav & Omri Ofek Luzon

bottom of page